Dominant – persoana dominanta, cel/cea care detine controlul.