kink – practici sexuale care depasesc limitele sexului standard. Practicile kink includ practicile BDSM (imobilizarea, plesnirea, sadismul si masochismul) si fetisurile