Power Exchange – O Actiune prin care partea dominantă primeste prin consens dat putere asupra supusei(ului), doar pentru scena sau pentru o relaţie. Uneori mai este numit si Total Power Exchange sau TPE.
2. Orice situaţie în care două sau mai multe persoane  prin consens şi voluntar sunt de acord să aiba o relaţie de forta în care unul (sau mai multe) persoane îşi asumă puterea şi unul (sau mai multe) de persoane cedeaza puterea. Această relaţie poate fi pentru un timp determinat, sau nedeterminat. Relaţii bazate pe o perioada nedeterminată sunt adesea denumite TPE relatii. Factor definitoriu la power exhange este construirea unei relatii in mod conştient, deliberat a unei cedari de putere în care cel puţin o persoană preia controlul psihologic într-o anumită măsură convenita pe o perioadă de timp asupra cel puţin a unei alte persoane.