Sensory Deprivation – Deprivarea senzorială – suprimarea simţurilor auditive, olfactive, vizuale.